Dopravní nehoda – příběh pátý

V tomto díle seriálu dopravních nehod představím bohužel poměrně častou konfiguraci dopravní nehody, která vzhledem k charakteru účastníků má zpravidla velmi vážné následky. Jedná se o střet osobního vozidla s chodcem.
Jako velmi typickou podkategorií tohoto typu nehod je střet vozidla s chodcem na přechodu pro chodce při přecházení víceproudé vozovky.

Co se tedy stalo v daném případě? Ve dvou proudech v jednom směru jízdy se za poměrně hustého provozu pohybovalo vozidlo Audi v levém jízdním pruhu (viz obrázek). Blížilo se ke křižovatce po hlavní silnici rychlostí cca 50km/h. Kdy v předchozí křižovatce stálo jako první na semaforech na červený signál. Proto se mezi ním a kolonou vozidel před ním vytvořil větší odstup, který se řidič vozidla Audi snažil dojetím vymazat. Vozidla v koloně za křižovatkou a v křižovatce se pohybovala minimální rychlostí a totéž, zdálo se, vykonávala vozidla jedoucí v pravém jízdním pruhu před křižovatkou. To slovíčko „zdálo se“ zde uvádím proto, že tak to mohlo připadat řidiči vozidla Audi. Bohužel skutečnost byla jiná, neboť řidiči vozidel jedoucí před křižovatkou v pravém jízdním pruhu reagovali zpomalováním na chodce vcházejícího zprava na přechod pro chodce rychlejší chůzí, který poté co se přesvědčil, že vozidla v pravém jízdním pruhu zpomalují před přechodem v reakci na jeho osobu, se již dále provozu vlevo nevěnoval.

obr
klikni pro zvětšení

Řidič vozidla Audi začal registrovat chodce zhruba 1s před střetem, kdy se mu objevil zpoza zákrytu za prvním vozidlem (teď už stojícím) před přechodem vpravo. Stačil však už jen intenzivním brzděním snížit rychlost jízdy na cca 46km/h, v které čelně do chodce narazil. A tak bohužel vzhledem k chybnému posouzení celé dopravní situace oběma účastníky došlo k velmi vážnému zranění chodce s trvalými následky a vážnými právními důsledky pro řidiče vozidla Audi. Tento se sice bránil tím, že chodec by se střetu vyhnul, pokud by se před vstupem do jeho jízdního pruhu náležitě rozhlédl. Bohužel takový argument může být brán pouze jako polehčující okolnost, ale nikoli jako vyvinění se z porušení příslušných pravidel silničního provozu, v důsledků kterých došlo k dopravní nehodě.

Poučení z tohoto příběhu:
Pro řidiče i chodce platí podobné, soustřeďte se na to co právě děláte. Ulice není zas tak bezpečný prostor, aby jste mohli myšlenkami bloudit kde vás napadne.
Řidiči, pečlivě čtěte prostor kolem sebe. Soustřeďte se na to co dělají ostatní řidiči a podle toho upravte svoji rychlost jízdy. To že v místě pojedete rychlostí povolenou, ještě neznamená, že nemusíte zavinit vážnou dopravní nehodu.
Chodci, pokud vstoupíte do vozovky stále kontrolujte všechny směry, v kterých se může pohybovat vozidlo. Pouhá kontrola provozu před vstupem do vozovky je nedostatečná.

Celý nehodový děj je rozebrán na následujícím videu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *